Skontaktuj się z nami bez zobowiązań

 

Odszkodowanie dla funkcjonariuszy Gardy

Odpowiedni zespół, aby dochodzić swoich praw
Stroną Główną > Odszkodowanie dla funkcjonariuszy Gardy

Jeżeli jesteś członkiem An Garda Siochana i odniosłeś na służbie, podczas wykonywania swoich obowiązków, lub działając po służbie, w ramach ogólnych kompetencji jako funkcjonariusz, celowo spowodowanych obrażeń, możesz być uprawniony do odszkodowania zgodnie z ustawą o odszkodowaniach dla członków An Garda Siochana: Garda Siochana (Compensation) Acts 1941-1945.

 

Osoby zależne zmarłego funkcjonariusza, który zginął na służbie lub działając w ramach swoich ogólnych kompetencji jako funkcjonariusz An Garda Siochana, mogą być również uprawnione do odszkodowania.

 

Konieczne jest, aby aplikacja została złożona w ścisłym trzymiesięcznym terminie przewidzianym przez przepisy ustawy. W wyjątkowych przypadkach Minister może zezwolić na przedłużenie tego terminu.

 

W szczególności sądy niedawno przyznały odszkodowanie funkcjonariuszom, którzy w wyniku zdarzenia na służbie doznali zespołu stresu pourazowego, a którzy nie złożyli aplikacji w przewidzianym terminie.

 

Jeżeli sądzisz, iż możesz mieć podstawy do tego, aby starać się o odszkodowanie, skontaktuj się z kancelarią O’Brien Murphy Solicitors. Nasz wyspecjalizowany zespół przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy sprawy.

proces aplikacyjny

 

Kancelaria O’Brien Murphy Solicitors złoży w Twoim imieniu aplikację wraz z raportami medycznymi od lekarzy, u których się leczysz. Kiedy możliwe jest postawienie końcowej diagnozy w związku z Twoimi urazami, konieczne będzie przeprowadzenie badania przez Naczelnego Lekarza Irlandii (Chief Medical Officer), który przygotuje i wyśle raport do Ministra Sprawiedliwości i Równości.

 

Jeżeli Minister po zapoznaniu się z raportami medycznymi uzna, iż doznane przez Ciebie urazy są poważne i zostały spowodowane celowo podczas wykonywania obowiązków, wydaje wówczas upoważnienie do wszczęcia postępowania sądowego w związku z odszkodowaniem. Podczas rozprawy sędzia decyduje o wysokości odszkodowania. Będziesz miał również prawo do zwrotu wszelkich poniesionych wydatków.

 

Jeżeli Twoja sprawa zakończy się powodzeniem, wszystkie koszty z nią związane zostaną pokryte przez państwo. Kancelaria O’Brien Murphy Solicitors nie potrąci żadnej sumy od kwoty odszkodowania.

poznaj nasz zespół

Skontaktuj się z nami

bez zobowiązań